12 fack ställ för cdskivor 78mm djupa hyllor

Golvställ för anpassat för cd.
Det går att ta bort varannan hylla.
Hyllformatet blir då 155x78x290 mm

Golvställ i cd-format.

Golvställ i well för cd.