Vad menas med digitaltryckning?

Digitaltryckning

Det är när det digitala originalet skickas från
datorn direkt till tryckpressaren eller till skrivaren. Lämpar sig för små upplagor.
Passar för hyllvippor, broschyr ställ, skyltar mm.