Vad är kaschering

När man kascherar så limmar man ihop
ett pappers ark eller kartong skiva
mot en annan yta med hjälp av en
tryckvals och ett limverk.

Det som krävs är att arken är någorlunda plana.
När man fodrar ark så kan det uppstå bubblor
om materialet är för tunt eftersom
limmet innehåller vatten.
För att undvika det använder vi
oss av 170 gr papper när vi digitaltrycker.