Monteringsbeskrivning 112005

Var noga med att sätta kryss i bakkanten av tråget.