Broschyrställ 260x80x300mm

Broschyrställ som passar för tidningar, broschyrer,
tidskrifter och foldrar.
Stället tillverkas i miniwell.

Bordställ för tidningar.

Miniwell ställ för tidningar och broschyrer.